Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Welcome to Comuna Pufești   Click to listen highlighted text! Welcome to Comuna Pufești

VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI

În nici o circumstanţă Primăria Pufești nu poate fi responsabilă pentru pierderi de natura directă sau indirectă rezultate din sau legate în orice fel de folosirea sau gradul de performanţă ale serviciilor puse la dispoziţie prin acest site, a acestui site web sau site-uri web în legătură cu acesta.

 1. Utilizare Improprie şi Răspunderi
 1. 1 Utilizatorul este de acord să folosească serviciul numai în scopuri legale. Utilizatorul se obliga ca:
  a) nu va modifica, copia, distribui, transmite, afişa, publică, reproduce, acorda licenţe, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestui site web;
  b) nu va desfăşura (şi nu va permite) activitatea de cracking sau hacking, sau a atacurilor de genul „negarea serviciului”. Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau reţelelor pot fi acţionaţi în instanţă, civil şi penal;
  1.2 Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere şi să nu acţioneze Primăria Pufești în justiţie cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului sau a reţelei de comunicaţii a Primăriei Pufești a Internetului de către utilizator, cât şi cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecinţă sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate direct de Primăria Pufești ca urmare a încălcării sau ignorării de către utilizator a acestor termeni şi condiţii.
  1.3 Plata tuturor cheltuielilor adiţionale în legătură cu folosirea serviciului, inclusiv acelea pe care furnizorul de servicii telefonice sau Internet le-ar putea solicita, intra în sarcina utilizatorului.
 2. Conexiunea la alte Reţele sau Terţe Părţi
  2.1 Serviciul poate fi folosit de către Utilizator pentru a afla diferite informaţii afişate de către Primăria Pufești pe WEB, pentru a face legătura cu alte Reţele sau site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajează să respecte politicile de utilizare valabile în acele reţele sau site-uri. Utilizatorul accepta starea de fapt că Primăria Pufești nu controlează aceste site-uri, nu este responsabilă şi nu îşi asumă nici o obligaţie în ceea ce priveşte alte site-uri, orice link din alte site-uri sau conţinutul acestora.
  2.2 Orice includere de link-uri spre alte site-uri sau reţele este făcută numai pentru ajutorul Utilizatorului şi nu implică sprijinirea de către Primăria Pufești a materialului disponibil pe sau prin acele site-uri sau reţele şi nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele situri şi le foloseşte produsele şi serviciile exclusiv pe propriul risc.
  2.3 Primăria Pufești nu garantează că serviciile sau conţinutul furnizate de terţe surse sunt acceptabile şi disponibile în orice parte României. Dacă Utilizatorul accesează alt conţinut sau servicii de pe site-uri ale unor terţi, Primăria Pufești nu este responsabilă pentru respectarea de către utilizator a legilor locale sau a altor acte normative în vigoare în acele ţări.
 3. Informaţii personale
 4. 1 Prin accesarea acestui site sunteţi de acord cu faptul că Primăria Pufești are dreptul de a insera numele şi alte informaţii cu privire la utilizator, rezultate în urma utilizării serviciului de către utilizator, într-o bază de date computerizată în următoarele scopuri:
  a) pentru utilizarea acestor date de către Primăria Pufești în scopuri statistice şi de îmbunătăţire a serviciilor;
  b) în scopul prevenirii sau detectării infracţiunilor sau fraudelor;
  3.2 Scopurile în care Primăria Pufești poate utiliza aceste informaţii şi persoanele cărora le poate fi oferită sunt conforme Regulilor de confidenţialitate:
 5. Generalităţi
  4.1 Modificări ale acestor termeni şi condiţii – Primăria Pufești poate modifica aceşti termeni şi condiţii la anumite intervale de timp fără a anunţa Utilizatorul personal. Astfel de modificări vor fi aduse la cunoştinţa Utilizatorului prin afişare pe site-ul web la www.primariapufesti.ro . Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site-ul web.
  4.2 Forţa Majoră – Primăria Pufești nu îşi asumă responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligaţiilor prevăzute în aceşti termeni şi condiţii, ca rezultat al oricărei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, acţiunea sau inacţiunea guvernului, a altor reţele sau a altor autorităţi competente de care Primăria Pufeștinu este responsabilă.
  4.3 Jurisdicţie – Acest site web (exclusiv site-uri ale terţelor părţi spre care există linkuri) este controlat de către Primăria Pufești. Prin accesarea acestui site, Utilizatorul accepta ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile României, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a tribunalelor României. Acest site web poate fi accesat de oriunde în România şi de peste hotare. Primăria Pufești nu oferă nici o asigurare că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări în afara României.
 6. Utilizatorul accepta să adere la aceşti termeni şi condiţii
  Utilizatorul confirma că a citit şi acceptat aceşti termeni şi condiţii. Utilizarea Serviciului de către utilizator implica acceptarea necondiţionată a acestor termeni şi condiţii.

Reguli de confidenţialitate
Primăria Pufești poate deţine informaţii despre Dvs., pe care ni le-aţi oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de înregistrare, contract etc.). Aceste informaţii pot include, printre altele, numele Dvs., adresa, numere de telefon, informaţii despre modul în care folosiţi serviciile noastre, informaţii ce rezulta în urma vizitării site-urilor noastre, şi orice alt fel de informaţie în legătură cu modul în care utilizaţi serviciile noastre.

 1. În ce fel poate utiliza Primăria Pufești aceste informaţii personale?
  Informaţiile despre Dvs. pot fi folosite de noi doar în scopuri asociate furnizării serviciilor Primăriei Pufești , cum ar fi:
  1.2 Oferirea de servicii către Dvs.;
  1.3 Soluţionarea cererilor, întrebărilor sau a reclamaţiilor făcute de către Dvs.;
  1.4 Realizarea de statistici şi studii privind activitatea Primăriei Pufești şi a direcţiilor/serviciilor subordonate;
  1.5 Contactarea Dvs. (inclusiv prin poştă, e-mail, fax, mesaje text, pager sau telefonic) în legătură cu serviciile puse la dispoziţie de Primăria Pufești sau în legătură cu produse şi servicii ale unor terţe părţi atent selecţionate, care credem că ar putea fi de interes pentru Dvs. (în afară de cazul în care aţi făcut o cerere scrisă să nu fiţi contactat în acest sens);
 2. Distribuirea informaţiilor despre Dvs.
  2.1 Primăria Pufești se angajează să nu distribuie aceste informaţii despre Dvs. către terţi decât în cazul în care aceştia sunt direct implicaţi în soluţionarea sau desfăşurarea activităţilor în cauză.

ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNTEŢI DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII ŞI REGULI DE CONFIDENŢIALITATE, VĂ RUGĂM SĂ NU FOLOSIŢI ACEST SITE.

Click to listen highlighted text!